Training Ondernemingsraad - Medezeggenschap

Gepubliceerd mrt. 30, 22
6 min read

Wet Op De Ondernemingsraden & Toelichting

Medewerkers betrekken bij besluitvorming is niet alleen goed voor de medewerker zelf maar is ook zeer helpend in de continuïteit van het bedrijf. leergang. Ik denk echter dat het goed is om, als je invloed wilt hebben als OR, ook de taal van het management te spreken. Daarom heb ik mij gericht op de inhoudelijke kanten van het OR werk: strategische en financiële analyses.

Naast het werk als medezeggenschapsadviseur, ben ik werkzaam op de Hogeschool van Rotterdam waar ik lesgeef in vakken als Verandermanagement, Strategie en alle financiële vakken. Ook doe ik onderzoek naar de financiële kant van duurzame inzetbaarheid. Ik probeer de materie in mijn trainingen en lessen op een begrijpelijke manier uit te leggen en de OR handvatten te geven om ermee aan de slag te gaan.

Hoe Kies Ik Een Or-cursus?Training En Advies Voor De Ondernemingsraad

Home » OR Advies » Training voor de OR Training voor de ondernemingsraad Iedere ondernemingsraad heeft wettelijk recht op minimaal 5 dagen scholing per jaar. Als de OR groter is of als er commissies zijn neemt dit aantal toe. Scholing draagt bij aan de professionaliteit van de OR - basiscursus. Het is daarom belangrijk dat de OR hier samen met de bestuurder afspraken over maakt.

Or-training Voor Ondernemers

Onderdelen van deze training zijn onder andere: ​de Wet op de Ondernemingsraden (WOR) de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de OR de advies- en instemmingsaanvragen de (mogelijke) toegevoegde waarde van de OR voor de organisatie de rol die de OR wil spelen: reactief of proactief? En hoe doe je dat? de communicatie met de achterban een werkplan; hoe vertaal je mooie voornemens naar concrete plannen? Onze adviseurs hebben veel ervaring met advies- en instemmingsaanvragen, daardoor zijn de trainingen die wij geven praktisch en direct toepasbaar.

Onze BasistrainingenOr Trainingen, Cursussen En Opleidingen

Training financieel inzicht Voor de OR zijn de cijfers van een bedrijf van belang om beter te begrijpen hoe keuzes in bedrijfsvoering tot uiting komen - advies. Om meer gevoel te krijgen bij de cijfers geven wij deze training. In deze training komen de volgende onderwerpen aan bod: Wat zeggen de cijfers? Het lezen van een jaarrekening: wat staat er en wat is de ondelinge relatie tussen de verschillende onderdelen? Het begrijpen van cijfers: wat staat er, wat betekent het, hoe komt het tot stand, en wat is de ontwikkeling? Hoe komen keuzes in de bedrijfsvoering tot uiting in de cijfers? Met deze training weet je als OR waar je op moet letten en beoordelen.

Maatwerk training Basis & Beleid verzorgd ook (meerdaagse) maatwerktrainingen. Wil je als OR een training of heb je vragen over een specifiek onderwerp, neem dan contact met ons op. Wij maken dan een voorstel op maat. Onderwerpen van traingen die wij hebben gegeven zijn: Waarom Basis & Beleid voor OR training? Visie: overtuigd van de toegevoegde waarde van een OR voor een organisatie Expertise: economen, juristen, Arbo- en organisatiedeskundigen Grote ervaring met medezeggenschap en gevoel voor arbeidsverhoudingen Directe koppeling van theorie en praktijk (overleg).

Training Or Ondernemingsraad

Scholing & Training OndernemingsraadScholingsrecht Leden Ondernemingsraad

U moet Java, Script geactiveerd hebben om de volledige functionaliteit van deze website te kunnen benutten - cursus.

In deze training oefen je L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I 1 Als (ambtelijk) secretaris bent u de spin in het web van de medezeggenschap. ondernemingsraad. Met name alle schriftelijke taken komen op uw bord terecht. leergang.

We inventariseren de verwachtingen van alle deelnemers. U krijgt een toelichting op het programma en de werkwijze. Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Opleiding Persoonlijke Ontwikkeling Waarom? Ik heb het idee dat ik wel eens tekortschiet als het erom gaat anderen duidelijk te maken wat ik bedoel. Ik OR op cursus Wim Dolmans, Kenniscentrum SBI training & advies 1.

Cursus Hr En Ondernemingsraad

S3 Met stroop vang je meer vliegen dan met azijn De Bode Nascholingen Trainingen op maat, gegeven met passie Inleiding eendaagse workshop Het voorkomen van escalatie! 1. Juiste collegiale bejegening en LEERGANG MIDDLE MANAGEMENT Voor wie? Deze leergang is ontwikkeld voor middle managers in een productieomgeving, die de operatie via bijvoorbeeld lijnmanagers aansturen, motiveren en stimuleren.

o.t. k. Accommodatie: n. o.t. k. Trainer/adviseur: n. o.t. k. Inleiding Welkom in de wereld van de medezeggenschap! Hoe ziet die wereld er eigenlijk uit? Voor NIEUW IN DE OR NIEUW IN DE OR Introductie U bent gekozen, al dan niet met stemmen, in de ondernemingsraad. Gefeliciteerd! Het is een boeiende wereld waar u in gestapt bent.

Cursist: BELEIDSBEMIDDELING Introductietraining Tweedaagse opleiding Beleidsbemiddeling Introductie Wil je het fijne weten van beleidsbemiddeling, bijvoorbeeld omdat je een beleidsbemiddelaar wilt inzetten bij Een optimaal functionerende OR dankzij de ORtrainingen van Rendement Verbeter uw vaardigheden Blijf op de hoogte J Digitale tips & tricks voor de OR J OR & Arbeidsvoorwaarden J OR & Arbo J OR & Beloningsverschillen BROCHURE CURSUS PRAKTIJKMANAGER INLEIDING CURSUS PRAKTIJKMANAGEMENT Deze cursus is voor iedereen die binnen de praktijk (voor een deel) verantwoordelijk is voor het dagelijks aansturen van de organisatie, Schatten van de ondernemingsraad Schateiland OR-trainingen Samen starten in de OR Samen werken aan invloed Samen werken met de WOR Samen werken aan de reorganisatie Samen werken met de bestuurder Samen Informatieblad Opleiding coördinator/hoofd BHV Waarom kiezen voor ccb groep? in 3 dagen uw diploma Coördinator / Hoofd BHV behalen interactief lesprogramma met veel ruimte voor stellen van vragen ruime ACTIEF VOOR Sportorganisaties Maatschappelijke organisaties Onderwijs Overheden FINANCIËN Cursussen en workshops PARTNER IN BEWEGING voor sportverenigingen INTRODUCTIEWORKSHOP KASCOMMISSIE De Nederlandse L E E R G AN G AM B T E L I J K S E C R E T A R I S I I I 1 Heeft u als taak ondersteuning te bieden aan een groep mensen die invloed wil uitoefenen? Dan wordt er veel van u gevraagd.

Scholing & Training Ondernemingsraad

Definities Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan Nieuwe serie Workshops! Succesvol innoveren met het Co-Creatie-Wiel Drie workshops Najaar 2018 Met de ontwerper van het Co-Creatie-Wiel dr - advies. Corry Ehlen 2 Succesvol innoveren! Een hele uitdaging! In de Trainingen voor leidinggevenden in het basisonderwijs Omdat slimme mensen snel leren bieden wij korte interventies aan in de vorm van eendaagse trainingen, om u in een zo kort mogelijke tijd maximaal te ARTIKEL 1.

Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk Verdiepingstraining Introductie U zit in de OR en u heeft last van de conflicten die ontstaan of u wilt vaardiger worden in het hanteren van conflicten. Conflicten die ontstaan in de OR zelf of met derden (trainingsbureau).De Wet op de Ondernemingsraden geeft de ondernemingsraad (OR) een aantal rechten. Deze bevoegdheden zijn: adviesrecht, instemmingsrecht, initiatiefrecht en recht op informatie van de werkgever. Vooraf duidelijke afspraken maken over het proces helpt in de samenwerking tussen de OR en bestuur of directie. Adviesrecht ondernemingsraad Voor belangrijke financiële, economische en organisatorische besluiten moet de ondernemer advies vragen aan de OR.

Meer van Customer journey

Navigation

Home

Latest Posts

Jobmarketing - Recruitment Marketing

Published Jan 29, 23
9 min read

Vacturemarketing Bureau

Published Dec 23, 22
8 min read

Wat Is Job Marketing En Branding?

Published Dec 21, 22
7 min read